ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ I
TEORİ
2
UYGULAMA
0
KREDİ
2
AKTS
2
AMAÇ
Öğrencileri, Türk modernleşme süreci hakkında bilgilendirmek ve bu doğrultuda şekillenen Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bilinçlendirerek, başta Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda rol oynayan kişileri ve mücadelelerini, Türk Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyetinin temel felsefesini anlatmak ve böylece insan haklarına ve toplumsal değerlere saygılı bireyleri topluma kazandırmak.
ÖZET İÇERİK
Bu derste Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi dersinin amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a. Kadarki süreç işlenecektir.
DERS KODLARI
Ders Kodu - Ders Adı Normal Eğitim Uzaktan Eğitim
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI101 - 2 AKTS - Zorunlu - Lisans - Türkçe
Güz Yarıyılı
Güz ve Bahar Yarıyılı
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103 - 2 AKTS - Zorunlu - Önlisans - Türkçe
Güz Yarıyılı
Güz ve Bahar Yarıyılı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
AI105 - 3 AKTS - Zorunlu - Lisans - Türkçe
Normal Eğitim Yok
Güz ve Bahar Yarıyılı
DERS İÇERİKLERİ
1. Hafta Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı ve Derse İlişkin Kavramlar
2. Hafta Osmanlı’da Modernleşme Adımları ve İmparatorluğun Dönüşümü (XIX. ve XX. Yüzyıllar)
3. Hafta II. Mahmut ve Tanzimat Dönemi
4. Hafta I. ve II. Meşrutiyet Dönemleri
5. Hafta XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlılar
6. Hafta I. Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu
7. Hafta Mondros Mütarekesi ve Paris Barış Konferansı
8. Hafta Millî Mücadele’nin Başlaması ve Hazırlık Dönemi I (Cemiyetler, Kuvva-yı Milliye ve Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı)
9. Hafta Millî Mücadele Hazırlık Dönemi II (Genelgeler ve Kongreler)
10. Hafta Millî Mücadele Hazırlık Dönemi III (Amasya Görüşmeleri, Temsil Kurulu’nun Ankara’ya Gelişi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Açılması ve Misak-ı Millî)
11. Hafta TBMM’nin Açılması ve Sevr Antlaşması
12. Hafta Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler ve Antlaşmalar I
13. Hafta Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler ve Antlaşmalar II
14. Hafta Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barış Görüşmeleri
15. Hafta Final Sınavı
DERS ÇIKTILARI
İnkılâp Tarihi ile ilgili kavramları bilmek.
Türk İnkılâbının doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak
Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirme birikimini sağlamak.
Türk modernleşmesinin dinamiklerini kavramak.
Ulusal değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazandırmak.
Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş felsefesini kavrayabilmek.
DERS KAYNAKLARI
1. Ergün Aybars Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,
2. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Cilt I, II, III ve IV
3. Mevlüt Çelebi, Türk İnkılâp Tarihi, Cilt I - II
5. Bernard Lewıs, Modern Türkiye’nin Doğuşu
7. E. Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi
6. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma
Adres :
Aydın Menderes Derslikleri C Blok Zamin Kat.
Merkez Kampüs - Efeler - AYDIN / TÜRKİYE
Telefon :
+90 256 218 20 00 - 3883
Sosyal Medya :
 @aduzem - Takip Et