ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ II
TEORİ
2
UYGULAMA
0
KREDİ
2
AKTS
2
AMAÇ
Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk İlke ve İnkılâpları üzerinde nasıl şekillendiğini ve Atatürk’ün Türk milleti için seçmiş olduğu “Muasır Medeniyetler Seviyesine” ulaşma hedefinin önemini kavratmak, inkılâplar sürecini değerlendirerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve Türk modernleşme sürecini ortaya koymak
ÖZET İÇERİK
Bu derste Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi dersinin amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a. Kadarki süreç işlenecektir.
DERS KODLARI
Ders Kodu - Ders Adı Normal Eğitim Uzaktan Eğitim
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI102 - 2 AKTS - Zorunlu - Lisans - Türkçe
Bahar Yarıyılı
Güz ve Bahar Yarıyılı
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104 - 2 AKTS - Zorunlu - Önlisans - Türkçe
Bahar Yarıyılı
Güz ve Bahar Yarıyılı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
AI106 - 3 AKTS - Zorunlu - Lisans - Türkçe
Normal Eğitim Yok
Güz ve Bahar Yarıyılı
DERS İÇERİKLERİ
1. Hafta Yeni Rejimin Kuruluşu I (Siyasi Alanda Gelişmeler)
2. Hafta Yeni Rejimin Kuruluşu II (Siyasi Alanda Gelişmeler)
3. Hafta Atatürk Döneminde Siyasi Partiler ve Gelişmeler
4. Hafta Cumhuriyet Dönemi İnkılâpları I (Hukuk ve Eğitim Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar)
5. Hafta Cumhuriyet Dönemi İnkılâpları II (Sosyal ve Ekonomik Alanlar)
6. Hafta Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası I
7. Hafta Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası II
8. Hafta Atatürk İlkeleri
9. Hafta II. Dünya Savaşı ve Türkiye I
10. Hafta II. Dünya Savaşı ve Türkiye II
11. Hafta II. Dünya Savaşı Sonundan Demokrat Parti’nin İktidarına Kadar Türkiye (1945-1950)
12. Hafta Demokrat Parti Dönemi (1950-1960)
13. Hafta 1960-1980 Arasında Türkiye I
14. Hafta 1960-1980 Arasında Türkiye II
15. Hafta Final
DERS ÇIKTILARI
Cumhuriyet ve Demokrasi hakkında bilgi sahidir.
Cumhuriyet Dönemi iç ve dış politika konusunda bilgi sahibidir.
Türk İnkılâbının felsefesi hakkında bilgi sahibidir.
Siyasal ve Sosyal alanda yapılan İnkılâplar hakkında bilgi sahibidir
Türk modernleşmesi hakkında bilgi sahibidir.
DERS KAYNAKLARI
Ergün Aybars Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,
Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Cilt I, II, III ve IV
Mevlüt Çelebi, Türk İnkılâp Tarihi, Cilt I - II
Bernard Lewıs, Modern Türkiye’nin Doğuşu
Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma
E. Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi
Kemal Arı, Türk Devrim Tarihi
Adres :
Aydın Menderes Derslikleri C Blok Zamin Kat.
Merkez Kampüs - Efeler - AYDIN / TÜRKİYE
Telefon :
+90 256 218 20 00 - 3883
Sosyal Medya :
 @aduzem - Takip Et