TÜRK DİLİ I
TEORİ
2
UYGULAMA
0
KREDİ
2
AKTS
2
AMAÇ
Dersin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans eğitimi alan her öğrenciye; dil-düşünce ilişkisini dil ve birey, dil ve toplum, dil ve kültür gibi çeşitli boyutlarıyla değerlendirerek her öğrencinin bu ilişkinin gerçekte ne kadar önemli olduğunu ve Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini kavramasını sağlamak ve anadili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.
ÖZET İÇERİK
Dil nedir? Dilin birey ve millet için önemi, yeryüzündeki dillerin sınıflandırılıp Türkçenin bu diller arasındaki yerini belirleme, Türkçenin tarihi gelişimi ve Türkçenin ses ve şekil yapısının incelenmesi.
DERS KODLARI
Ders Kodu - Ders Adı Normal Eğitim Uzaktan Eğitim
Türk Dili I
TD101 - 2 AKTS - Zorunlu - Lisans - Türkçe
Güz Yarıyılı
Güz ve Bahar Yarıyılı
Türk Dili I
TD103 - 2 AKTS - Zorunlu - Önlisans - Türkçe
Güz Yarıyılı
Güz ve Bahar Yarıyılı
DERS İÇERİKLERİ
1. Hafta Dilin tanımı, Türk dilinin temel özellikleri, dil-kültür ilişkisi ve dilin kültür taşıyıcılık özelliği. Konuşma ve yazı dilinin farkı
2. Hafta Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri ve özelliği, Türk dilinin tarihi dönemleri ve önemli eserleri.
3. Hafta Noktalama işaretleri: Noktalama işaretlerinin kullanımı ve önemi.
4. Hafta Yazım kuralları: Bazı ek ve edatların yazılışı. Özel adların, sayıların, alıntı kelimelerin yazılışı. Büyük ve küçük harflerin kullanıldığı yerler
5. Hafta Resmî yazışmalar: Dilekçe, tutanak. Bu türlerle ilgili uygulama çalışması.
6. Hafta Resmî yazışmalar. Rapor, iş mektubu, öz geçmiş. Bu türlerle ilgili uygulama çalışması.
7. Hafta Sözcük düzeyindeki güncel anlatım bozuklukları.
8. Hafta Cümle düzeyindeki anlatım bozuklukları.
9. Hafta 0 Paragraf oluşturma I.
10. Hafta 1 Paragraf oluşturma II.
11. Hafta Paragraf çözümleme.
12. Hafta Alanı ile ilgili metin oluşturma .
13. Hafta Eleştiri ve değerlendirme yazısı inceleme
14. Hafta Eleştiri ve değerlendirme yazısı oluşturma.
15. Hafta Yıl sonu sınavı
DERS ÇIKTILARI
Dil-düşünce ilişkisinin dil ve birey, dil ve toplum üzerindeki etkisini kavrayabilmek
Dil ve kültür ilişkisini çeşitli boyutlarıyla değerlendirerek dilin kültür aktarımındaki önemini kavrayabilmek
Dilin iletişimdeki önemini kavrayarak işlevini değerlendirebilmek
Dünya üzerindeki dil ailelerinin temel özelliklerini öğrenip Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri hakkında fikir yürütebilme
Türkçenin ses özelliklerini kavrayıp sesin dil yapısı üzerindeki etkisini analiz edebilme
Türkçenin şekil özelliklerini kavrayabilme
Türkçenin ses ve şekil özelliklerini okuduğu metinler üzerinde tahlil edebilme
Yazım ve noktalama kurallarını yazılı anlatımda etkin bir şekilde kullanabilme
DERS KAYNAKLARI
Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Doç. Dr. Erdoğan Boz, Türk Dili ve Kompozisyon I-II , Tablet Yayınları, Konya 2006.
Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, İstanbul, 2006
Prof. Dr. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2006
Yazım Kılavuzu TDK Yayınları, Ankara 2008.
Adres :
Aydın Menderes Derslikleri C Blok Zamin Kat.
Merkez Kampüs - Efeler - AYDIN / TÜRKİYE
Telefon :
+90 256 218 20 00 - 3883
Sosyal Medya :
 @aduzem - Takip Et