İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
TEORİ
2
UYGULAMA
0
KREDİ
2
AKTS
2
AMAÇ
Bu bir A1 (başlangıç) seviyesi dersidir. Bu dersin temel amacı; öğrencilerin A1 seviyesindeki dilbilgisi konularını ve kelimelerini öğrenmelerini ve edinmelerini, aynı zamanda bunları gerçek hayat şartlarına uygun birleştirilmiş becerileri kullanarak etkili bir biçimde kullanabilmelerini sağlamaktır. İletişimsel yaklaşıma önem verilmektedir.
ÖZET İÇERİK
Bu ders öğrencilerin, kendini tanıtma, selamlaşma, yaşadıkları yerlerden bahsetme, sayılar, renkler, aileleri ile ilgili konuşma, aktiviteler ve hobilerden bahsetme, gün, hafta, ay gibi zamana dair konulardan bahsetme gibi İngilizcenin temel konularını çalışmalarını sağlamaktadır. Ders boyunca öğrenciler have got, to be, iyelik sıfatları, there is/are, emir cümleleri, kip fiil (can), nicelik bildiren sıfatlar (some, any), zıtlık bağlacı (but) ve geniş zaman gibi temel dilbilgisi konularıyla tanışmaktalar.
DERS KODLARI
Ders Kodu - Ders Adı Normal Eğitim Uzaktan Eğitim
İngilizce Dil Becerileri I
YD101 - 2 AKTS - Zorunlu - Lisans - Türkçe
Güz Yarıyılı
Güz ve Bahar Yarıyılı
İngilizce Dil Becerileri I
YD103 - 2 AKTS - Zorunlu - Önlisans - Türkçe
Güz Yarıyılı
Güz ve Bahar Yarıyılı
DERS İÇERİKLERİ
1. Hafta Alfabe + Sayılar
2. Hafta Selamlaşma + Tanışma
3. Hafta "To Be" fiilinin geniş zaman çekimi
4. Hafta Be fiilini kullanarak Wh- soru kelimeleriyle cümle yapısı
5. Hafta This-That/ These- Those yapıları, çoğul ve düzensiz kelimeler + bazı sıfatlar
6. Hafta Sahiplik (have/ has got) yapısı + aile bireyleri
7. Hafta İyelik sıfatları + renkler
8. Hafta There is/ are yapıları + yer ile ilgili kelimeler
9. Hafta Nicelik bildiren sıfatlar (some, any) + sayılar
10. Hafta Zaman ve Yer edatları + Aylar
11. Hafta Olumlu ve Olumsuz Emir Cümleleri + Saatler
12. Hafta Yeterlik bildiren kip fiil (can) + spor aktiviteleri
13. Hafta Zıtlık bağlacı (but) + tarihler
14. Hafta Geniş zaman olumlu ve olumsuz cümle yapıları + hobiler
15. Hafta Geniş Zaman Soru cümlesi yapısı ve kısa cevaplar + ilgi alanları
DERS ÇIKTILARI
Kendilerini tanıtabilme, karşılaştıkları insanlarla farklı şekillerde selamlaşabilme.
Yaşadıkları yerleri veya memleketlerini söyleyebilme, karşılarındaki insanlara yaşadıkları yerleri, uyruklarını ve konuştukları dilleri sorabilme ve söyleyebilme.
Kişi zamirlerini , iyelik sıfatlarını ve sahiplik bildiren yapıları kullanarak aile bireyleri hakkında bilgiler verebilme.
Boş zaman aktiviteleri ve hobileri hakkında konuşabilme, karşılarındaki insanların boş zaman aktivitelerini ve hangi aktiviteleri sevip sevmediklerini sorabilme.
Haftanın günlerini ve yılın aylarını sayabilme, doğum günlerini ve önemli tarihleri söyleyebilme, sevdikleri veya sevmedikleri günleri ve ayları söyleyebilme.
Bir şehirde hangi mekanların olduğunu ve onların yerlerini söyleyebilme, karşı tarafa nerede olduğunu sorabilme.
Saati sorup söyleyebilme, birisiyle buluşma ayarlayabilme.
Yetenekleri, yapabildikleri ve yapamadıkları spor aktiviteleri hakkında konuşabilme.
Karşılarındaki kişilere yönelik emir cümlesi kurabilme
DERS KAYNAKLARI
https://aduzem.adu.edu.tr/
Adres :
Aydın Menderes Derslikleri C Blok Zamin Kat.
Merkez Kampüs - Efeler - AYDIN / TÜRKİYE
Telefon :
+90 256 218 20 00 - 3883
Sosyal Medya :
 @aduzem - Takip Et