İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
TEORİ
2
UYGULAMA
0
KREDİ
2
AKTS
2
AMAÇ
Bu bir A1 (başlangıç) seviyesi dersidir. Bu dersin temel amacı; öğrencilerin A1 seviyesindeki dilbilgisi konularını ve kelimelerini öğrenmelerini ve edinmelerini, aynı zamanda bunları gerçek hayat şartlarına uygun birleştirilmiş becerileri kullanarak etkili bir biçimde kullanabilmelerini sağlamaktır. İletişimsel yaklaşıma önem verilmektedir.
ÖZET İÇERİK
Bu ders öğrencilerin, ev, ev işleri ve mobilya ile ilgili kelimeleri, davet ve randevu, planlar, geçmişten bahsetme, seyahat ve tatil, meslekler, kişilik sıfatları, vücudun bölümleri, sağlıkla ilgili terimleri ve yiyecek-içecekle ilgili kelimelerin öğrenilmesi gibi İngilizcenin temel konularını çalışmalarını sağlamaktadır. Ders boyunca öğrenciler şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman, gereklilik-zorunluluk bildiren kip fiiller ve sayılabilen-sayılabilen isimlerle beraber bazı nicelik bildiren kelimeler gibi temel dilbilgisi konularıyla tanışmaktadırlar.
DERS KODLARI
Ders Kodu - Ders Adı Normal Eğitim Uzaktan Eğitim
İngilizce Dil Becerileri II
YD102 - 2 AKTS - Zorunlu - Lisans - Türkçe
Bahar Yarıyılı
Güz ve Bahar Yarıyılı
İngilizce Dil Becerileri II
YD104 - 2 AKTS - Zorunlu - Önlisans - Türkçe
Bahar Yarıyılı
Güz ve Bahar Yarıyılı
DERS İÇERİKLERİ
1. Hafta Şimdiki zaman Olumlu ve Olumsuz cümle yapısı + ev ile ilgili kelimeler
2. Hafta Şimdiki zaman Soru cümlesi yapısı ve kısa cevaplar + mobilya ile ilgili kelimeler
3. Hafta Geniş zaman ile Şimdiki zamanın karşılaştırılması + ev işleri ile ilgili kelimeler
4. Hafta Gelecek zaman (be going to) + tatil aktiviteleri ve gelecek zaman ile ilgili zaman belirteçleri
5. Hafta Gelecek zaman (will/ won’t) + gelecek zaman ile ilgili bazı ifadeler
6. Hafta Gereklilik bildiren kip fiiller + meslekler
7. Hafta Zorunluluk bildiren kip fiiller + kişilik sıfatları
8. Hafta Sayılabilen, sayılamayan isimler + yiyecek ile ilgili kelimeler
9. Hafta Rica ve teklif bildiren soru kelimeleri + vücudun bölümleri
10. Hafta Nicelik bildiren kelimeler ( A-An-Some-Any-Much-Many) + kişileri tanımlama ile ilgili bazı sıfatlar
11. Hafta Geçmiş zaman (Was-Wasn’t/Were/Weren’t) + geçmiş zaman ile ilgili belirteçler
12. Hafta Geçmiş zaman ile olumlu cümle yapısı + Deyimsel Fiiller
13. Hafta Geçmiş zaman ile olumsuz cümle yapısı
14. Hafta Geçmiş zaman ile soru cümlesi yapısı ve kısa cevaplar
15. Hafta “Değil mi?” soru kalıbı + sağlık ile ilgili kelimeler
DERS ÇIKTILARI
İçinde bulundukları anda yapmakta oldukları eylemler hakkında konuşabilme, karşıdaki kişiye konuşma anında ne yaptıklarını sorabilme
Yakın gelecekteki planları hakkında basitçe konuşabilme, karşıdaki kişiye yakın gelecekteki planları hakkında sorular sorabilme.
Gereklilik ve zorunluluk içeren basit cümleler kurabilme, belirli bir mesleğe sahip kişilerin sahip olması gereken kişilik özellikleri hakkında konuşabilme.
Birini telefonda dışarı çıkmaya davet edebilme ve davete cevap verebilme, o anda ne yaptıklarını söyleyebilme, önerilerde bulunabilme.
Karşıdaki kişiye satın alması için sipariş verebilme, sahip olduğu veya var olan nesnelerin miktarı hakkında konuşabilme
Geçmişte belli bir anda nerede olduklarını ve ne yaptıklarını söyleyebilme, karşıdaki kişiye geçmişte belli bir anda nerede olduklarını sorabilme, kendi geçmişleri hakkında basitçe konuşabilme, çocukken en sevdikleri şeyler hakkında konuşabilme ve soru sorabilme.
Geçen hafta/ hafta sonu nerede, ne yaptıkları hakkında basitçe konuşabilme, karşıdaki kişiye geçen hafta/ hafta sonu nerede ne yaptığını sorabilme.
Karşıdaki kişiye question tag ( değil mi) kalıbını kullanarak soru sorabilme ve sorulan sorulara cevap verebilme
DERS KAYNAKLARI
https://aduzem.adu.edu.tr/
Adres :
Aydın Menderes Derslikleri C Blok Zamin Kat.
Merkez Kampüs - Efeler - AYDIN / TÜRKİYE
Telefon :
+90 256 218 20 00 - 3883
Sosyal Medya :
 @aduzem - Takip Et