YABANCI DİL I
TEORİ
2
UYGULAMA
0
KREDİ
2
AKTS
3
AMAÇ
Bu bir A1 (başlangıç) seviyesi dersidir. Bu dersin temel amacı İngilizceye yeni başlamış ya da temel seviyesinde bulunan öğrencilerin seviyelerini geliştirmektir. Ders, öğrencilerin gerçek hayat şartlarına uygun birleştirilmiş becerileri kullanarak başlangıç seviyelerini geliştirmelerine fırsat sunar. İletişimsel yaklaşıma önem verilmektedir.
ÖZET İÇERİK
Bu ders öğrencilerin, kendini tanıtma, selamlaşma, yaşadıkları yerlerden bahsetme, sayılar, yaş söyleme, telefon numaralarını söyleme, aileleri ile ilgili konuşma, aktiviteler ve hobilerden bahsetme, gün, hafta, ay gibi zamana dair konulardan bahsetme, yiyecekler ve alışveriş gibi İngilizcenin temel konularını çalışmalarını sağlamaktadır. Ders boyunca öğrenciler have got, to be, aitlik sıfatları, a/an, there is/are, saati söyleme, geniş zaman ve sıklık bildiren zarflar gibi temel dilbilgisi konularıyla tanışmaktalar.
DERS KODLARI
Ders Kodu - Ders Adı Normal Eğitim Uzaktan Eğitim
Yabancı Dil I
YD181 - 4 AKTS - Zorunlu - Lisans - Türkçe
Normal Eğitim Yok
Güz ve Bahar Yarıyılı
Yabancı Dil I
YD183 - 3 AKTS - Zorunlu - Lisans - Türkçe
Normal Eğitim Yok
Güz ve Bahar Yarıyılı
DERS İÇERİKLERİ
1. Hafta Be fiili, olumlu, olumsuz ve soru cümleleri + soru kelimeleri + ülkeler, uluslar ve diller
2. Hafta This-That/ These- Those yapıları, çoğul ve düzensiz kelimeler + bazı sıfatlar
3. Hafta Sahiplik (have/ has got) yapısı, aitlik sıfatları + aile, renkler
4. Hafta There is/ are yapıları + Nicelik bildiren sıfatlar (some, any) + yer ile ilgili kelimeler
5. Hafta Zaman ve Yer edatları, olumlu ve olumsuz emir cümleleri + aylar, saatler
6. Hafta Yeterlik bildiren kip fiil (can) ve zıtlık bağlacı (but) + sayılar, tarihler, spor aktiviteleri
7. Hafta Geniş zaman (Olumlu, olumsuz, soru cümleleri ve kısa cevaplar) + hobiler ve ilgi alanları
8. Hafta Sıklık zarfları, nesne zamirleri, -ing alan bazı fiiller + dersler, duyguları anlatan bazı sıfatlar
9. Hafta Gelecek zaman (be going to) + tatil aktiviteleri ve gelecek zaman ile ilgili zaman belirteçleri
10. Hafta Gelecek zaman (will/ won’t) + gelecek zaman ile ilgili bazı ifadeler
11. Hafta İzin bildiren kip fiil (can/ can’t), why soru kelimesi ve because bağlacı + giysiler ve para ile ilgili kelimeler
12. Hafta Zorunluluk bildiren kip fiiller + kişilik sıfatları
13. Hafta Gereklilik bildiren kip fiiller + meslekler
14. Hafta Şimdiki zaman (Olumlu, olumsuz, soru cümleleri ve kısa cevaplar) + ev ve mobilya ile ilgili kelimeler
15. Hafta Geniş zaman ile Şimdiki zamanın karşılaştırılması + ev işleri ile ilgili kelimeler
DERS ÇIKTILARI
Kendilerini tanıtabilme, karşılaştıkları insanlarla farklı şekillerde selamlaşabilme.
Yaşadıkları yerleri veya memleketlerini söyleyebilme, karşılarındaki insanlara yaşadıkları yerleri, uyruklarını ve konuştukları dilleri sorabilme ve söyleyebilme.
Yaşlarını söyleyip, karşılarındaki insanların yaşını sorabilme.
Kişi zamirlerini ve iyelik sıfatlarını kullanarak aile bireyleri hakkında bilgiler verebilme.
Boş zaman aktiviteleri ve hobileri hakkında konuşabilme, hangi aktiviteleri sevdiklerini belirtebilme, aktiviteleri derecelendirebilme, karşılarındaki insanların boş zaman aktivitelerini ve hangi aktiviteleri sevip sevmediklerini sorabilme.
Günün bölümlerini, haftanın günlerini, ayları ve mevsimleri sayabilme, doğum günlerini ve önemli tarihleri söyleyebilme, sevdikleri veya sevmedikleri gün, ay ve mevsimleri söyleyebilme.
Bir şehirdeki mekanların isimlerini ve yerlerini söyleyebilme, karşı tarafa nerede olduğunu sorabilme.
Saati sorup söyleyebilme, birisiyle buluşma ayarlayabilme.
Alışveriş listesi yapabilme, kıyafet isimlerini, renklerini ve fiyatlarını söyleyebilme, kendilerinin ve başkalarının genellikle ne giydiklerini/ ne giymeyi sevdiklerini söyleyebilme, alışverişlerde kullanılan ifadeleri kullanabilme.
DERS KAYNAKLARI
https://aduzem.adu.edu.tr/
Adres :
Aydın Menderes Derslikleri C Blok Zamin Kat.
Merkez Kampüs - Efeler - AYDIN / TÜRKİYE
Telefon :
+90 256 218 20 00 - 3883
Sosyal Medya :
 @aduzem - Takip Et