TÜRK DİLİ I
TEORİ
3
UYGULAMA
0
KREDİ
3
AKTS
5
AMAÇ
Türkçede yazma becerilerinin geliştirilmesi ve yazılı metinlerin türlerine göre tanınması ve metinler arasındaki ilişkilerin öğretilmesi. Yazılı anlatım türlerine uygun metinler oluşturulmasının öğretilmesi. Yazılı anlatım iç ve dış yapı unsurlarının doğru ve yetkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin öğretilmesi. Türkçe yazılı anlatım metinlerinin tanıtılması ve öğrencilerin metin oluşturmayı öğrenmeleri. Yazılı anlatımda dilin doğru kullanılması ve anlatım bozukluklarına sebep olan hataların tespit edilmesi. Anlatım bozukluğunun nasıl fark edileceğinin öğretilmesi. Her türlü yazışma metinleri ( dilekçe, tutanak vb.) öğretilir.
ÖZET İÇERİK
Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.
DERS KODLARI
Ders Kodu - Ders Adı Normal Eğitim Uzaktan Eğitim
Türk Dili I
TD105 - 5 AKTS - Zorunlu - Lisans - Türkçe
Güz Yarıyılı
Uzaktan Eğitim Yok
DERS İÇERİKLERİ
1. Hafta Dilin tanımı, Türk dilinin temel özellikleri, dil-kültür ilişkisi ve dilin kültür taşıyıcılık özelliği. Konuşma ve yazı dilinin fark
2. Hafta Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri ve özelliği, Türk dilinin tarihi dönemleri ve önemli eserleri.
3. Hafta Noktalama işaretleri: Noktalama işaretlerinin kullanımı ve önemi.
4. Hafta Yazım kuralları: Bazı ek ve edatların yazılışı. Özel adların, sayıların, alıntı kelimelerin yazılışı. Büyük ve küçük harflerin kullanıldığı yerler.
5. Hafta Resmî yazışmalar: Dilekçe, tutanak. Bu türlerle ilgili uygulama çalışması.
6. Hafta Resmî yazışmalar. Rapor, iş mektubu, öz geçmiş. Bu türlerle ilgili uygulama çalışması.
7. Hafta Sözcük düzeyindeki güncel anlatım bozuklukları.
8. Hafta Ara sınav.
9. Hafta Cümle düzeyindeki anlatım bozuklukları
10. Hafta Paragraf oluşturma I.
11. Hafta Paragraf oluşturma II.
12. Hafta Paragraf çözümleme.
13. Hafta Alanı ile ilgili metin oluşturma .
14. Hafta Eleştiri ve değerlendirme yazısı inceleme
15. Hafta Eleştiri ve değerlendirme yazısı oluşturma.
16. Hafta Yıl sonu sınavı.
DERS ÇIKTILARI
Karşılaşılan metinlerin türleri ve özelliklerini açıklar.
Kompozisyon kuramlarını anlatır ve örneklerle uygular.
Yazılı anlatım türlerini anlatır.
Türlere uygun metin oluşturur ve metinler üzerinde uygulama yapar.
Türkçenin yazılı olarak ifade edilişinde dilin yapısına uygun özellikleri tanımlar.
Metinsellik ölçütlerini bilir.
DERS KAYNAKLARI
Aktaş, Şerif-Osman Gündüz. (2010)Yazılı ve Sözlü Anlatım/ Okuma-Dinleme/Konuşma-Yazma. Ankara: Akçağ Yayınları.
Kardaş, M. N. ve Koç, R. (Editörler) (2018). Türk Dili 1 . Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Adres :
Aydın Menderes Derslikleri C Blok Zamin Kat.
Merkez Kampüs - Efeler - AYDIN / TÜRKİYE
Telefon :
+90 256 218 20 00 - 3883
Sosyal Medya :
 @aduzem - Takip Et