ORTAK DERSLER NEDİR ?

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5. Maddesi'nin (ı) Bendi "Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır." şeklindedir.

Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan tüm üniversitelere ait eğitim programlarında "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi", "Türk Dili","Yabancı Dil" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği" derslerinin okutulması zorunludur. Üniversitemizde bu derslere "5/ı Dersleri" de denir.

5/ı derslerinden başarılı olmayan öğrenci diğer tüm derslerden başarılı olsa dahi mezun olamaz.

Adres :
Aydın Menderes Derslikleri C Blok Zamin Kat.
Merkez Kampüs - Efeler - AYDIN / TÜRKİYE
Telefon :
+90 256 218 20 00 - 3883
Sosyal Medya :
 @aduzem - Takip Et