UZAKTAN EĞİTİM DERS ÜCRETİ HESAPLAMA
5/ı UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ
ALMAK İSTEDİĞİNİZ DERSLERİ SEÇİN (*)
EĞİTİM BİLGİLERİ
BANKAYA ÖDENECEK TOPLAM TUTAR
0.00 TL
UZAKTAN EĞİTİM DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA

Uzaktan eğitim şubeleri için öğrencilerin ödeyeceği ücret; bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, dönem başlarında hesaplanır.

Uzaktan eğitim ders ücretleri; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. maddesinin a bendine "Yükseköğretim kurumlarında, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulunca hesaplanır. Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır." yazılı olan metine göre alınır.

Ders kayıtları ön kayıt ve kesin kayıt olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir:

a) Birinci aşamada; öğrenci OBİS üzerinden derse ön kayıt işlemini yapar.

b) İkinci aşamada; öğrenci ön kayıt yaptığı ders/dersler için ilgili dönem için belirlenmiş olan ders ücretini öder.

Öğrenci, ödeme işlemini akademik takvimde belirtilen ders ekleme/silme tarihleri sonuna kadar yapar.

Son ödeme tarihine kadar ön kayıt yaptırdığı ders/dersler için ödeme yapmayan öğrencinin ders kaydı, sistem tarafından silinir.

Adres :
Aydın Menderes Derslikleri C Blok Zamin Kat.
Merkez Kampüs - Efeler - AYDIN / TÜRKİYE
Telefon :
+90 256 218 20 00 - 3883
Sosyal Medya :